Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile

Dzień w przedszkolu / Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR  16

grupa dzieci młodszych (w wieku 3 i 4 lat)

 

Część I – poranna

 

6.30- 7.40– schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze, kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne- stwarzanie sytuacji edukacyjnych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo- stymulacyjnym. Czynności porządkowo- gospodarcze

7.40-8.00– poranne zabawy ruchowe, zabawy rytmiczne, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience

8.00- 8.30– śniadanie- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie

8.30- 8.50– zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

 

Część II –  główna

 

8.50- 9.50– zajęcia edukacyjne  kierowane i  niekierowane wspierające całościowy rozwój dziecka, ćwiczenia relaksacyjne, zestawy zabaw ruchowych, ogólnorozwojowe, usprawniające funkcje poznawcze dziecka (percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, , koordynacja wzrokowo-ruchowa, grafomotoryka, myślenie logiczne , pamięć), ćwiczenia ortofoniczne i oddechowe, wycieczki edukacyjne.

 9.50- 10.00 – zabiegi higieniczne, przygotowane do II śniadania

10.00- 10.10 – drugie śniadanie realizacja założeń programowych z zakresu rozwijania nawyków i zachowań prowadzących do dbania o zdrowie

10.15- 11.20- zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym swobodne i zorganizowane- zabawy ruchowe, wycieczki, spacery,  zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

11.20- 11.30– czynności higieniczne i samoobsługowe, opiekuńcze w łazience, przygotowanie do obiadu

11.30- 12.00 – obiad celebrowanie posiłku- realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem i łyżką), kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie

 

Część III- poobiednia

 

12.00- 12.15– zabiegi opiekuńcze, higieniczne , czynności samoobsługowe, przygotowanie do poobiedniego relaksu

12.15- 13.50- leżakowanie – odpoczynek dzieci, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela oraz odtwarzanych z płyt CD, muzyki relaksacyjnej- wyciszenie

13.50- 14.15– w miarę możliwości samodzielne ubieranie się dzieci po odpoczynku, zabawy swobodne i zorganizowane, czynności porządkowe, czynności higieniczne w łazience, przygotowanie do podwieczorku

14.15- 14.40 – podwieczorek- kultura spożywania posiłku

14.40- 16.00– kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, gramatyczne, praca wyrównawczo-stymulacyjna, zabawy samodzielne, zabawy w małych zespołach, zabawy na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

 

Grupa dzieci starszych (w wieku 5 i 6 lat)

 

Część I- poranna

6.30 – 7.40 – Schodzenie się dzieci,zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne- tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

7.40 – 8.00- Ćwiczenia poranne,  zabiegi higieniczne, samoobsługowe w łazience, czynności porządkowe, zabawy rytmiczne, przygotowanie się do  śniadania

8.00 – 8.30 Śniadanie- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

8.30 – 8.50 Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

 

Część II- główna

8.50 – 9.50  Zajęcia edukacyjne  kierowane i  niekierowane wspierające wielokierunkową aktywność dziecka  poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.  Usprawnianie funkcji poznawczych dziecka (percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, , koordynacja wzrokowo-ruchowa,  grafomotoryka, myślenie logiczne , pamięć), ćwiczenia ortofoniczne i oddechowe. Budowanie zainteresowania językiem obcym nowożytnym, czytaniem i pisaniem, wycieczki edukacyjne.

9.50 – 10.00- Czynności higieniczne, przygotowanie do II śniadania

10.00- 10.10– Drugie śniadanie

10.10 – 11.20 Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym,   zabawy ruchowe i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,

  • zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową – wycieczki, zestawy ćwiczeń ruchowych, zabawy badawcze,
  • gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na podwórku przedszkolnym, spacery

11.20 – 11.30 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu, pełnienie dyżuru

11.30 – 12.00 Obiad- celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

 

Część III- poobiednia

12.00 – 12.15 Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

12.15- 12.45 – Relaks , odpoczynek dzieci, głośne czytanie dzieciom, słuchanie muzyki relaksacyjnej, wyciszenie

12.45 – 14.00  – Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, praca wyrównawczo-stymulująca, praca z dzieckiem zdolnym, praca indywidualna , praca o charakterze wychowawczym. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

14.00 – 14.30- Podwieczorek

14.30 – 16.30 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, pobyt na świeżym powietrzu – zabawy swobodne na placu zabaw;

rozchodzenie się dzieci

Skip to content