Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile

Dzień w przedszkolu / Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 16 IM. CZERWONEGO KAPTURKA W PILE
DLA DZIECI 3,4-LETNICH

 

Czas Organizacyjna forma aktywności
6.30-7.40 Schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze, kontakty indywidualne, zabawy samodzielne- stwarzanie sytuacji edukacyjnych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna i grupowa o charakterze wyrównawczo- stymulacyjnym
7.40-8.00 Poranne zabawy ruchowe, zabawy rytmiczne, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience
8.00-8.30 Śniadanie- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie
8.30-8.50 Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
8.50-9.20 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego 
9.20-9.50 Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci,
9.50-10.00 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do II śniadania
10.00-10.20 II śniadanie , czynności higieniczne
10.20-11.20 Spacer, obserwacje przyrodnicze, pobyt w ogrodzie przedszkolnym
11.20-11.30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu
11.30-12.00 Obiad
12.00-12.15 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do poobiedniego relaksu
12.15-12.25 Minutki dla bajki- czytanie lub opowiadanie dzieciom
12.25-14.00 Leżakowanie
14.00-14.15 Czynności higieniczne,  w miarę możliwości samodzielne ubieranie się dzieci
14.15-14.35 Podwieczorek
14.35-14.45 Czynności higieniczne
14.45-16.00 Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci , indywidualna praca z dziećmi, pobyt w ogrodzie
16.00-16.30 Rozchodzenie się dzieci

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 16 IM. CZERWONEGO KAPTURKA W PILE
DLA DZIECI 5,6-LETNICH

 

Czas Organizacyjna forma aktywności
6.30-7.40 Schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze, kontakty indywidualne, zabawy samodzielne- stwarzanie sytuacji edukacyjnych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna i grupowa o charakterze wyrównawczo- stymulacyjnym
7.40-8.00 Poranne zabawy ruchowe, zabawy rytmiczne, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience
8.00-8.30 Śniadanie- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie
8.30-8.50 Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
8.50-9.50 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego 
9.50-10.00 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do II śniadania
10.00-10.20 II śniadanie , czynności higieniczne
10.20-11.20 Spacer, obserwacje przyrodnicze, pobyt w ogrodzie przedszkolnym
11.20-11.30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu
11.30-12.00 Obiad
12.00-12.15 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do poobiedniego relaksu
12.15-12.45 Minutki dla bajki- czytanie lub opowiadanie dzieciom , słuchanie muzyki relaksacyjnej
12.45-14.00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych
14.00-14.15 Czynności higieniczne,  w miarę możliwości samodzielne ubieranie się dzieci
14.15-14.35 Podwieczorek
14.35-14.45 Czynności higieniczne
14.45-16.00 Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci , indywidualna praca z dziećmi, pobyt w ogrodzie
16.00-16.30 Rozchodzenie się dzieci

 

Skip to content