Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile

Podstawowe informacje o przedszkolu

 

Przedszkole posiada duży plac zabaw usytuowany między ciekawym drzewostanem. Sale zajęć urządzone są estetycznie, zawierają różnorodne kąciki tematyczne, dydaktyczne, umożliwiające dzieciom wszechstronny rozwój . Procesem edukacyjnym objęte są dzieci w 3 oddziałach (dzieci 3-4 l. i dzieci 4-5 l i oddział dziec i5- 6 letnich. Kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie, wysokie kompetencje zawodowe.

Osiągnięcia

Przedszkole wspiera indywidualny rozwój osobowości dziecka, pomaga w rozwijaniu talentów, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, wzajemnej akceptacji. Priorytetem naszym jest partnerstwo przedszkole i rodziny w wychowywaniu małego dziecka, dobre relacje z rodzicami, zapewnienie pełnej opieki wychowawczej i dydaktycznej, organizowanie atrakcyjnych zajęć w dobrze wyposażonym budynku.

Historia naszego przedszkola

 

 

Przedszkole powstało 1 września 1980 roku. Budynek mieści się przy Alei Powstańców Wielkopolskich 86A, zlokalizowany jest na terenie osiedla Zamoście. Dogodny dojazd do przedszkola z dwóch stron – od Alei Powstańców Wielkopolskich i od ulicy J. Śniadeckich.

Zabawy dzieci na ogrodzie przedszkolnym.

 

Placówką, od momentu powstania do roku 1986, zarządzała pani Zofia Kłosiewicz, następnie od roku 1986 do 2009 pani Wiesława Żelazna, obecnie o placówkę dba pani Iwona Gałecka.

Dzięki działaniu pani Dyrektor Iwonie Gałeckiej oraz Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dnia 24.04.2012 roku przedszkole otrzymało imię “Czerwony Kapturek” poprzez uroczyste odczytanie Aktu Nadania Imienia. Od tego dnia nosimy nazwę:

“Publiczne Przedszkole nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile”.

 

Czerwony Kapturek i Wilk witali wszystkich przybyłych gości na uroczystość “Nadania Imienia”.

 

Uroczyste wręczenie Aktu Nadania Imienia.

 

Logo naszego przedszkola.

 

 

Przedszkole jest placówką publiczną i prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą i dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6lat. Obecnie funkcjonują trzy oddziały:

 

  • Oddział I “Biedronki” – dzieci 3-4letnie
  • Oddział II “Jagódki” – dzieci 4-5letnie
  • Oddział III “Muchomorki” – dzieci 5-6letnie
Skip to content