Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile

Pomoc Psychologiczno-pedagogiczna

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 2023-2024

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana wychowankom przedszkola polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego.

 

Odbywa się to w formie zajęć terapeutycznych tj.:

1)Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

2)Zajęcia logopedyczne

3)Zajęcia z pedagogiem specjalnym

4) Zajęcia z psychologiem

Zajęcie te są dobrowolne i bezpłatne. Odbywają się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

Dzieci zostają wytypowane przez nauczycieli bądź specjalistów na podstawie obserwacji poziomu ich funkcjonowania lub logopedycznych badań przesiewowych. Rodzic ma prawo również złożyć taki wniosek do wychowawcy, jeśli posiada uzasadnienie np. zaświadczenie lekarskie opinię bądź orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej . Każdy wniosek będzie szczegółowo rozpatrzony.

 

Godziny zajęć terapeutycznych w roku szkolnym 2023/2024

Terapia pedagogiczna- Monika Biegowska

poniedziełek 11:00-13:00

wtorek: 11:00-13:00

Terapia logopedyczna- Beata Roicka

poniedziałek:
8:00-15:00

wtorek: 7:30-9:00

Pedagog specjalny- Paulina Spytek

środa:11:30-14:30

czwartek:11:30-14:30

 

Psycholog- Dominika Marlewska- Kaczmarek

wtorek: 8:30-11:00

piątek :8:30-11:30

Skip to content