Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile

Procedury

 

ZASADY W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Szanowni Rodzice. Poniżej zamieszczamy zasady i procedury organizacji opieki nad dziećmi w Przedszkolu nr 16 im. Czerwonego Kapturka w czasie ...

Procedury bezpieczeństwa wewnętrzne i wewnętrzne

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole Warszawa, sierpień 2017r. Dokument został opracowany w ramach ...

Procedura bezpieczeństwa

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 16 im. Czerwonego Kapturka w PILE   Podstawa prawna:   Ustawa z dnia ...

Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 16 IM. CZERWONEGO KAPTURKA W PILE   Zgodnie z art. 13 ust ...
Skip to content