Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile

Rada rodziców

 

Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu Nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile
Skład prezydium:
– przewodnicząca Joanna Wojtaszek
– wiceprzewodnicząca Anna Thomas- Kowalska
– skarbnik  Martyna Marciniuk
Rada Rodziców uchwaliła składkę w roku szkolnym 2023/2024 w wysokości 100 zł.
Składka jest dobrowolna.
Wysokość składki jest określona na rodzinę, niezależnie od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.
Wszelkie płatności prosimy dokonywać drogą elektroniczną.
Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:
SGB 89 8951 0009 4202 1555 2000 0010
W tytule przelewu proszę pamiętać wpisać imię i nazwisko dziecka i grupę przedszkolną.
Skip to content